اخبار

قرارداد ملکی

مواردی که باید در مورد عقد قرارداد ملکی بدانیم

مواردی که باید در مورد عقد قرارداد ملکی بدانیم

قرارداد ملکی

هنگام معامله ملک باید به نکته های مهمی توجه کرد .دانستن این نکته ها ودقت کامل به آن ها ازضروریات است و نباید آن ها را نادیده گرفت .دراین مطلب به نکته های مهم و ضروری دراین باره اشاره شده است .

۱- بررسی شود که آیا صاحب بنگاه مجوزازاتحادیه دارد یا نه.
۲- اگرمال مورد معامله بین چند نفرمشاع است و یا این که خریداران چند نفرهستند وکسانی به جای کسی به وکالت معامله می کنند دارای وکالت رسمی هستند یا نه.
۳- صاحب بنگاه امضای طرف معامله را تأیید کند.
۴-میزان حق الزحمه واسطه درقولنامه یا مبایعه نامه آورده شود و این که آن را دریافت کرده یا تحت چه شرایطی دریافت می کند.
۵- صرف نوشتن معامله و قرارداد دراوراق چاپی و آرم دار بنگاه دلیل بررسمی بودن معامله نیست.

۶- درسند قید شود که آیا درآن قلم خوردگی وجود دارد یا نه و دارای پشت یا حاشیه نویسی است یا نه .
۷- اگر اسناد تجاری مانند چک، سفته و سایراوراق بهادارنزد بنگاه دار به امانت گذاشته شده درقرارداد آورده  وقید شود که تحت چه شرایطی و چه زمانی این اسناد به چه شخص یا اشخاصی باید تحویل داده شود.
۸- اسنادی که نزد صاحب بنگاه به امانت گذاشته می شود کاملاً در قرارداد تعریف شود.
۹- قید شود که قرارداد درچند نسخه تنظیم می شود.
۱۰- حتماً دو نفرقابل اعتماد ازسوی طرفین زیرقرارداد را به عنوان گواه امضا کنند.

۱۱- ازامضای سند بدون حضورطرف دیگروقبل ازاحرازسمت وهویت اوخودداری شود.
۱۲- بررسی شود که آیا ملک یا ساختمان درمالکیت فروشنده قرار دارد یا این که دررهن بانک یا شخص دیگری است.
۱۳- باید توجه داشت که انجام معامله دربنگاه و سند تنظیمی عادی است و چه بسا فروشنده قبلاً یا بعداً آن را با سند رسمی یا عادی به شخص سومی واگذار کرده بنابراین این موضوع توسط صاحب بنگاه به تأیید برسد که اگر ملک یا ساختمان دارای معارض باشد مسئولیت جبران خسارت با چه کسی است
۱۴- از چک هایی که به صورت چک مسافرتی یا چک حساب جاری رد و بدل می شود، کپی گرفته شود.
۱۵- اگرچکی صادر می شود درنزد صاحب بنگاه و گواهان تنظیم و امضا شود.

Di solito un farmaco falsificato è un prodotto fabbricato clandestinamente senza alcun controllo sanitario https://disfunzioneerettile.org/levitra.html
Inoltre i farmaci possono essere pericolosi, tuttavia, anche quando hanno lo scopo di migliorare la nostra salute
https://disfunzioneerettile.org/cialis-generico.html

I farmaci generici sono davvero più economici dei medicinali di marca originali?
https://disfunzioneerettile.org/viagra-generico.html
Per coloro che vogliono evitare la prescrizione di rimedi, esistono una pluralità di rimedi naturali noti per aiutare a curare l’ED

یک دیدگاه

  1. عزیز جوکندون تالش اودمه

    با درود فروش ویلا تازه ساخت و قدیم ساخت در بهترین نقطه خوش اب و هوای شهرستان تالش سرزمین زیبایهای طبیعت در هر چهار فصول . فروش زمینهای کاربری و مسکونی و باغی در شهر ستان تالش مغازه و اپارتمان هر جای شهر شما راحت باشید ما برایتان ان امکانات را فراهم میکنیم با ما باشید تا از خلقت خدا لذت ببرید با سپاس

دیدگاهتان را بنویسید

Free WordPress Themes